นักวิจัยนาโนเทค สวทช. เข้ารับทุนวิจัย Endeavour Cheung Kong Research Leadership Award 2019

ดร.ศศิธร เอื้อวิริยะวิทย์ เข้ารับทุนวิจัย Endeavour Cheung Kong Research Leadership Award 2019 จากท่านอัลลัน แมคคินนอน เอกอัครราชทูต ณ สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ดร. วิยงค์ กังวานศุภมงคล ผู้อำนวยการหน่วยวิจัย หน่วยมาตรวิทยานาโนวิเคราะห์และวิศวกรรม ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ศศิธร เอื้อวิริยะวิทย์ ทีมวิจัยความปลอดภัยระดับนาโนด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กลุ่มวิจัยการวิเคราะห์ระดับนาโนขั้นสูงและความปลอดภัย ได้รับทุนวิจัย Endeavour Cheung Kong Research Leadership Award 2019 เพื่อปฏิบัติงานวิจัยเรื่อง “Development of 3D Intestinal Model Using Bioprinting Technology” เป็นระยะเวลา 6 เดือน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย งานวิจัยนี้เน้นการพัฒนา multilayer ของเนื้อเยื่อลำไส้ชั้น […]