ผลงานเด่น

บับที่ 1 แผ่นเส้นใยนาโนที่บรรจุสาร Curcumin จากขมิ้นด้วยเทคนิคอิเลคโตรสปินนิ่ง
ฉบับที่ 2 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของเครื่องสำอางที่มีอนุภาคนาโนชนิดไขมันแข็งและสารต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่น
ฉบับที่ 3
ฉบับที่ 4
ฉบับที่ 5