ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ระดับนาโน

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ระดับนาโน มีเป้าหมายในการให้บริการการวิเคราะห์ทดสอบในระดับนาโนรวมถึงการศึกษาคุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ ทางด้านการศึกษาวิจัยและการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยและมีเทคโนโลยีขั้นสูงในการให้บริการ รวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่พร้อมให้การบริการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้บริการที่มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและความแม่นยำสูงรวมถึงมีการควบคุมและรับรองคุณภาพของการให้บริการด้วยระบบที่มีมาตรฐาน