ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติทางความร้อนเชิงปริมาณ (Thermogravimetric Analysis) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๖๐๓๓๑๕๐๐๐๐๑๓

TGA