งานประชุมวิชาการ นาโนเทคโนโลยีระดับนานาชาติ NanoThailand 2012

ในวันที่ 09-11 เมษายน 2012 สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย , ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติของประเทศไทยและนาโนเทคโนโลยีที่ศูนย์บูรณาการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกันจัดประชุม NanoThailand 2012 ที่โรงแรมพูลแมนขอนแก่นราชาออร์คิด จังหวัดขอนแก่น

โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่

Prof. Shuit-Tong Lee, U of Hong Kong, China: Director of the Center of Super-Diamond and Advanced Films เขายื่นกว่า 20 สิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกาและมากกว่า 630 เอกสารเกี่ยวกับการวิจัย

Prof. Kenneth Dawson, University College Dublin, Ireland: เป็นหนึ่งในคณะที่ปรึกษาของหน่วยงานรัฐบาลสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับของนาโนศาสตร์และ นาโนเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์

Prof. Nico Voelcker, Flinders U, Australia : ผู้นำการวิจัยวัสดุโครงสร้างระดับนาโนที่ทำเลียนแบบโครงสร้างทางชีวภาพ

Prof. Lau Shu Ping, Hong Kong Polytechnic U, China : นักวิทยาศาสตร์ในสาขาวัสดุศาสตร์ที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน International Statistical Institute เป็นอันดับต้นๆ

Prof. Rik Bryson, U of Leeds, UK : นักวิจัยดีเลิศเกี่ยวกับคุณลักษณะของวัสดุระดับนาโน

Prof. Makoto Ogawa, Waseda U, Japan : ศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีรูพรุนระดับไมโคร และนาโน

Prof. Shapour Mallakpour, Isfahan U of technology, I.R. Iran : เทคโนโลยีสีเขียวสำหรับการผลิตโพลิเมอร์ของนวนิยาย bionanocomposite chiral

นอกจากนี้ยังมีวิทยากรรับเชิญกว่าอีก 30 ท่าน จากนานาประเทศ (ออสเตรเลีย, บราซิล, ฮ่องกง, อินเดีย, อิหร่าน, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, เม็กซิโก, ฟิลิปปินส์, ไต้หวัน, และ UK)

กำหนดเวลา :

วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ : กุมภาพันธ์ 15, 2012
วันสุดท้ายของการส่ง paper    : กุมภาพันธ์ 15, 2012
ประกาศผลการส่งบทคัดย่อ       : 29 ก. พ. 2012
ประกาศผลการส่ง paper          : 30 เมษายน 2012
วันสุดท้ายสำหรับการลงทะเบียน : 7 มีนาคม 2012

** งานวิจัยดีเด่นจะได้รับเลือกสำหรับการตีพิมพ์ในวารสารเชียงใหม่วิทยาศาสตร์ (ISI impact factor 0.340)

สามารถเข้าชม และลงละบียนได้ที่  NanoThailand2012 เว็บไซต์ : http://www.nano-thailand.com/2012