สมุนไพรไทยไซส์นาโน ตัวช่วยลดสิว

สมุนไพรไทยไซส์นาโน” ตัวช่วยลดสิว

 นักวิจัยนาโนเทคพัฒนาอนุภาคนาโน เป็นตัวช่วยกักเก็บสารสกัดสมุนไพรไทยอย่างบัวบก มังคุด กานพลู ที่ช่วยลดอักเสบ รอยดำ พร้อมนำส่งสู่ชั้นผิวหนัง ต่อยอดพัฒนาตำรับเวชสำอางสู้สิว

          ดร. สุวิมล สุรัสโม นักวิจัยจากกลุ่มวิจัยการห่อหุ้มระดับนาโน ทีมวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและเวชสำอาง ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สมุนไพรไทยเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ด้วยมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีคุณสมบัติต่างๆ เฉพาะตัว ทำให้แนวโน้มการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสมุนไพรในปัจจุบันนั้นได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นสารสมุนไพรทั้งในรูปของสารออกฤทธิ์ที่เป็นสารสกัดหยาบ ผงแห้ง และน้ำมันหอมระเหยเข้มข้น ที่มีการนำมาใช้เป็นยา อาหารเสริม หรือส่วนผสมในอาหารเพื่อจุดประสงค์ในการบำบัดและรักษาโรคต่าง ๆ

อย่างไรก็ดี สารสกัดจากสมุนไพรมีข้อจำกัดทั้งด้านกายภาพและทางเคมีที่อาจส่งผลต่อการนำมาใช้ในการพัฒนาเป็นสูตรตำรับยา รวมถึงการนำมาใช้ในการบำบัดรักษาด้วย ดังนั้นการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมุนไพรที่ใช้ภายนอกร่างกายจึงทีความจำเป็นต่อการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์

งานวิจัย “อนุภาคนาโนเพื่อการนำส่งบัวบก มังคุด กานพลูสำหรับผลิตภัณฑ์เวชสำอาง” จึงเกิดขึ้นโดย ดร.สุวิมลและทีมวิจัยนาโนเทค มองเห็นโอกาสของสารสกัดบัวบก สารสกัดเปลือกมังคุด และน้ำมันกานพลู ซึ่งเป็นสารสกัดที่ได้จากธรรมชาติ อนุภาคดังกล่าวมีขนาดอยู่ในช่วง 100-200 นาโนเมตร อีกทั้งมีคุณสมบัติที่โดดเด่นทั้งทางชีวภาพและทางเภสัชศาสตร์ โดยคุณสมบัติดังกล่าว คือ การลดการเกิดรอยดำ ฤทธิ์ต้านการอักเสบได้ใกล้เคียงกับยาไดโคลฟีแนก รวมถึงความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนัง ในกลุ่มของ Staphylococcus aureus และ Propionibacterium acnes ซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดสิว โดยค่าความเข้มข้นที่สามารถยับยั้งเชื้อทั้ง 2 ชนิดอยู่ในช่วง 3.9-7.8 มิลลิกรัมต่อ มิลลิลิตร ดังนั้นการนำสรรพคุณของสารออกฤทธิ์ทั้ง 3 ชนิดมารวมกันจะทำให้เป็นการเพิ่มศักยภาพและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้

นักวิจัยนาโนเทคจึงพัฒนาอนุภาคนาโนเพื่อการนำส่งบัวบก มังคุด กานพลู เป็นอนุภาคนาโนที่พัฒนาเพื่อให้ได้อนุภาคที่สามารถกักเก็บสารสำคัญได้หลากหลายรูปแบบ และมีความคงตัวของอนุภาคที่ดี

“สารสกัดจากธรรมชาติที่นำมากักเก็บในอนุภาคนี้มีคุณสมบัติเด่นในด้านการลดการเกิดสิว ฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่ผิวหนัง ช่วยลดโอกาสการเกิดรอยดำ และการอักเสบที่เกิดขึ้นจากสิวอักเสบ” ดร.สุวิมลกล่าว

ที่สำคัญ อนุภาคนาโนเพื่อการนำส่งบัวบก มังคุด กานพลู ที่พัฒนาขึ้นนี้ สามารถนำไปขึ้นรูปเป็นสูตรตำรับผลิตภัณฑ์ได้หลายรูปแบบ เหมาะสำหรับการประยุกต์ใช้ในการเตรียมสูตรเภสัชภัณฑ์ใช้ภายนอกร่างกาย เพื่อเพิ่มความสามารถในการซึมผ่านชั้นผิวหนังของอนุภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นวัตกรรมนี้ ได้ยื่นจดอนุสิทธิบัตรและต่อยอดสร้างต้นแบบเจลแต้มสิว พร้อมอยู่ระหว่างการเสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิในสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เพื่อต่อยอดในลักษณะของการร่วมวิจัย ขยายสเกล และผลักดันงานวิจัยไทยออกสู่เชิงพาณิชย์ต่อไป