นาโนเทคจับมือเอกชนเกาหลีวิจัยเครื่องสำอาง

   ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ร่วมกับนายเมียง ซัม พัค หัวหน้าฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมบริษัท ซีโอเอสเอ็มเอเอ็กซ์ จำกัด ประเทศเกาหลีใต้ และคณะผู้บริหาร ลงนามความร่วมมือในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเวชสำอางระดับอุตสาหกรรมในไทยและต่างประเทศ เพื่อต่อยอดงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการกักเก็บ หรือนาโนเอ็นแคปซูเลชั่น (Nano-Encapsulation Technology) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าและส่งต่อสู่ตลาดอุตสาหกรรมเวชสำอางระดับโลก

 

โครงการความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเวชสำอางในครั้งนี้ นำโดย ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย รองผู้อำนวยการด้านวิจัยและพัฒนาของศูนย์นาโนเทค ที่มุ่งเป้าไปยังการพัฒนาเวชสำอางด้วยเทคโนโลยีการกักเก็บ หรือนาโนเอ็นแคปซูเลชั่น (Nano-Encapsulation Technology) ในสารสกัดจากพืชสมุนไพรเขตร้อนจากทั้งไทยและเกาหลี
 
โดยคาดหวังว่าจะเกิดโครงการวิจัยและพัฒนาเวชสำอางในระดับภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการนำผลงานวิจัยอนุภาคนาโนสมุนไพรชนิดต่างๆ ของนาโนเทคไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ต่อไป