นักวิจัยนาโนเทค สวทช. ร่วมงานแถลงข่าวการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์

นักวิจัยนาโนเทค สวทช. ร่วมงานแถลงข่าวการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไทยร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติฯ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร 

นักวิจัยนาโนเทครับประกาศนียบัตร จากรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562  ในโอกาสนี้  ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย   รองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้กับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ในงาน “The 47th International Exhibition of Inventions Geneva” นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ ๑๐ – ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ งานนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๔๗ ติดต่อกันภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์และองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก (The Swiss Federal Government, The state and City of Geneva และ The World Intellectual Property Organization (WIPO)) เป็นเวทีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติที่สำคัญและมีผู้เข้าร่วมงานมากที่สุดในโลก มีผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการมากกว่า ๑,๐๐๐ ผลงาน จาก ๔๐ ประเทศ มีผู้เข้าชมงานมากกว่า ๖๐,๐๐๐ คน และในครั้งนี้ประเทศไทยส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมจำนวน ๑๐๒ ผลงาน