ประกาศ รับสมัครผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์กรชั้นนำของประเทศในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ต้องการรับสมัครผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ผศว.) ตั้งแต่บัดนี้ – 22 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียดการรับสมัคร:

  • ประกาศ สวทช. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อํานวยการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (pdf file)
  • ดาวน์โหลดใบสมัคร (word file) ดาวน์โหลดใบสมัคร (pdf file)