นาโนเทค สวทช. โชว์นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยด้วยนาโนเทคโนโลยี ในงาน Beauty Connect Expo Cambodia 2017

นาโนเทค สวทช. โชว์นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยด้วยนาโนเทคโนโลยี ในงาน Beauty Connect Expo Cambodia 2017 ณ กรุงพนมเปญ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติจัดกิจกรรมออกบูธนิทรรศการในงานสัมมนาและนิทรรศการระดับนานาชาติ The 2nd Cambodia International Exhibition & Conference on Cosmetic, Beauty, Hair & Spa (Beauty Connect Expo Cambodia 2017) ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 15 17 กันยายน 2560 เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีเกี่ยวกับสมุนไพรและสารสกัดสมุนไพร โดยมีผู้ประกอบการไทยในกลุ่มธุรกิจเครื่องสำอางและเวชสำอางจากสมุนไพร ร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาด้วยนาโนเทคโนโลยีกว่า 7 บริษัท ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย รองผู้อำนวยการนาโนเทค กล่าวว่า การเข้าร่วมงานนิทรรศการที่ประเทศกัมพูชาในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่ศูนย์นาโนเทคจะได้แสดงถึงความพร้อมและศักยภาพในการวิจัยด้านสมุนไพร รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในการวิจัยเพื่อต่อยอดงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสมุนไพรสู่ผู้ประกอบการที่มีความพร้อม เพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ ตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยสมุนไพรไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้ประเทศไทย เป็นผู้ส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพรชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน