คณะนักวิจัยนาโนเทค ร่วมประชุมวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งซิดนีย์และนาโนเทค

A team of NANOTEC researchers, Thailand, led by Dr. Pavadee Aungkavattana,

Deputy Executive Director, attended a 2-day UTS-NANOTEC joint technical workshop on 14-15 September 2017. The event is organized by Faculty of Science, University of Technology Sydney (UTS), Sydney, Australia. The program included a tour of UTS facilities and research project presentations between UTS and NANOTEC researchers.

 

 

This activity is a follow up to the visit of UTS delegates to NANOTEC and their participation as invited speakers in Thailand– Australia Joint Research Meeting on Nanomaterial for Renewable Energy and Nanobiotechnology organized by NANOTEC in collaboration with Australian Embassy (Bangkok) in May 2017, Bangkok, Thailand.

 This activity is also of important as an opportunity for UTS and NANOTEC researchers to strengthen the research links and to continue the concrete discussions on research collaborations and future research funding.

 Special Thanks to Prof. Tony Moon, Emeritus Professor and Prof. Matthew Phillips, Professor of Applied Physics and a member of NANOTEC International Advisory Board for a warm welcome and the gracious hospitality.

 

 

คณะนักวิจัยนาโนเทค นำโดย ดร.ภาวดี อังค์วัฒนะ รองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งซิดนีย์และนาโนเทค ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2560 การประชุมดังกล่าวจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งซิดนีย์ ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย วัตถุประสงค์สำคัญของการประชุมคือเพื่อกระชับความสัมพันธ์ และเปิดโอกาสให้นักวิจัยของทั้งสองหน่วยงานได้หารือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านงานวิจัยและแนวทางการสมัครทุนวิจัยร่วมกัน

 

อนึ่ง กิจกรรมดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากเมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งซิดนีย์ได้เยี่ยมชมห้องปฎิบัติการนาโนเทค และร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการไทย-ออสเตรเลียด้านวัสดุศาสตร์นาโนสำหรับพลังงานทางเลือกและเทคโนโลยีชีวภาพนาโน จัดโดยนาโนเทคโดยความร่วมมือของสถานทูตออสเตรเลีย (กรุงเทพ)