นาโนเทค ร่วมจัดแสดงงานวิจัย “B-Fresh ” ผลิตภัณฑ์ยืดอายุเบเกอรี่ ในงานสัมมนา “Thailand Food Innovation Forum 2017”

ผลงานวิจัยจากทีมวิจัย ดร. กมลวรรณ ธรรมเจริญ นักวิจัยห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเฉพาะทางและโครงสร้างพื้นผิว โดยผลิตภัณฑ์ “B-Fresh ” เป็นซองบรรจุสารยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ที่สามารถควบคุมการปลดปล่อยสารสำคัญซึ่งเป็นสารสกัดธรรมชาติจากสมุนไพร มีส่วนช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ซึ่งเป็นตัวการที่ทำให้เบเกอรี่เน่าเสีย ซึ่งวิธีการนำไปใช้สามารถทำได้โดยบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์คู่กับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ซึ่งจะสามารถยืดอายุขนมหรือเบเกอรี่ได้เพิ่มขึ้นจากเดิมอีกประมาณ 2 วัน

สำหรับงานสัมมนา “Thailand Food Innovation Forum 2017” จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีที่จะให้ผู้ประกอบการทั้ง SMEs และ Startup รวมถึงผู้ที่สนใจได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากหน่วยงานบริการด้าน วทน. ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยและภาคเอกชน ที่จะสามารถนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยภายในงานจะมีการจัดหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงการจัดแสดงผลงานวิจัยด้าน Food Innovation จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้ งานดังกล่าวจะจัดขึ้นไปจนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2560 (2 วัน) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaichamber.org/scripts/detail.asp?nNEWSID=18067