เปิดตัวสมาคมนาโนประเดิมทำฉลาก “นาโนคิว” รองรับผลิตภัณฑ์นาโน

เปิดตัว “สมาคมนาโน” ผนึกความร่วมมือภาครัฐ เอกชนและวิชาการเพื่อผลักดันเทคโนโลยีและการใช้ประโยชน์ ประเดิมทำเรื่องฉลาก “นาโนคิว” ตีตราผลิตภัณฑ์นาโนแท้หรือเทียม เริ่มใช้ก่อนใน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ สิ่งทอ สีและกระเบื้อง คาดอีก 6 เดือนสำเร็จ ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล นายกสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กล่าวกับทีมข่าววิทยาศาสตร์ ASTV-ผู้จัดการออนไลน์ถึงการจัดตั้งสมาคมนาโนเทคโนโลยีว่า สมาคมฯ จะเป็นกลไกสำคัญในแง่ของการผลักดันเทคโนโลยีและการใช้ประโยชน์ และสิ่งสำคัญคือการรวมตัวกันของภาคพันธมิตร ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐและภาควิชาการ ซึ่งการนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ได้โดยตลอดนั้นมีแค่ภาควิชาการอย่างเดียว ไม่ได้ แต่ต้องมีภาคเอกชนร่วมด้วย ทั้งนี้ สมาคมมีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ความรู้วิชาการและความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของนาโนเทคโนโลยีให้แก่สาธารณะ ทั้งนี้จะเริ่มต้นด้วย 2 กิจกรรมคือการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาตินาโนไทยแลนด์ 2010 ระหว่างวันที่ 18-20 พ.ย.53 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และอีกกิจกรรมที่กำลังดำเนินการอยู่คือการจัดทำฉลากผลิตภัณฑ์นาโนคิว (NanoQ) เพื่อรับรองผลิตภัณฑ์ว่ามีส่วนประกอบของวัสดุนาโนและมีคุณสมบัติตามที่กล่าวอ้างหรือไม่ ในส่วนของฉลากนาโนคิวนี้จะเริ่มใน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์คือ สิ่งทอ สีหรือสารทำเคลือบประเภทของเหลวไม่นับรวมประเภทฟุ้งกระจายหรือสเปรย์ และกระเบื้องเคลือบหรือสุขภัณฑ์ โดยอุตสาหกรรมที่ต้องการฉลากดังกล่าวที่ออกโดยสมาคมนาโนฯ นี้ ต้องนำผลิตภัณฑ์เข้ารับการทดสอบ 2 อย่างคือ ทำสอบว่ามีวัสดุนาโนหรือไม่และมีคุณสมบัติตามที่กลาวอ้างหรือไม่ […]

ข้อมูลโรงเรียนที่ได้ลำดับที่ 1 – 3 โครงการ NANO FOLK SONG CONTEST 2010

วันศุกร์ที่ 2 กรกฏาคม 2553 เวลา 09.00 – 12.00 น. อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี 1. โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม (กรุงเทพฯ) [gplayer href=”http://www2.nanotec.or.th/th/wp-content/uploads/2010/10/1_NANO.mp3″ ][/gplayer]      ชื่อเพลง: นาโน      ชื่อวง: น้ำมันก๊าซ     รายชื่อสมาชิก        1. นายณัฐ เชยสมบัติ        2. นายธนดล พุทธชาติ        3. นายภาสกร ไชยงาม        4. นายชนินธร คูหามงคล     ผู้ควบคุมวง : นางสาวแพรรุ้ง ธานีมาศ 2. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ บางบอน (กรุงเทพฯ) [gplayer href=”http://www2.nanotec.or.th/th/wp-content/uploads/2010/10/2_NANO.mp3″ ][/gplayer]     ชื่อเพลง: นาโนเทคโนโลยี […]

“มุ้งนาโน” ฆ่ายุง

“นาโนเทค” พัฒนามุ้งผสมสารสกัดเลียนแบบ “เก๊กฮวย-ดาวเรือง” ฆ่ายุงตายจากเส้นใยภายใน 6 นาที ทำได้ทั้งแบบเคลือบและผสมลงในเส้นใย ระบุไม่เป็นอันตรายต่อคน เพราะมีตัวรับสารต่างกันจากแมลงและเป็นสารที่ได้รับการรับรองจากองค์การ อนามัยโลก ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) พร้อม ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเปิดตัว “มุ้งนาโนฆ่า่ยุง” ที่ผสมสาร “เดลตาเมธริน” (Deltamethrin) สารสังเคราะห์เลียนแบบสารในกลุ่ม “ไพเรธรอยด์” (Pyretroid) สารสกัดธรรมชาติจากดอกดาวเรืองและเก๊กฮวย ซึ่งเป็นสารที่ได้รับการแนะนำให้ใช้จากองค์การอนามัยโลก (WHO) เมื่อตัวรับ (Receptor) ที่ปลายขาของยุง ได้รับสารดังกล่าวจากการชนหรือสัมผัสกับมุ้งที่ผสมสารดังกล่าว จะทำให้ยุงบินช้าลงและตายในที่สุด ทั้งนี้ ยุงแต่ละชนิดมีความไวต่อสารสังเคราะห์ชนิดนี้ได้ต่างกัน โดยยุงรำคาญและยุงก้นปล่องจะไวต่อสารชนิดนี้มากที่สุด โดยจะตายภายใน 6 นาทีหลังจากได้รับสาร แต่คนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่มีตัวรับสารดังกล่าวจึงไม่ได้รับอันตราย เช่นเดียวกับยุง ในกระบวนการผลิตนั้นแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ เคลือบสารเดลตาเมธรินลงบนเส้นใยสำหรับมุ้งที่ผลิตขึ้นจากเส้นใยธรรมชาติหรือ เส้นใยฝ้าย และผสมสารชนิดนี้ลงในเม็ดพลาสติกเพื่อขึ้นรูปเป็นเส้นใย ซึ่งในวิธีการหลังนั้นทำให้เก็บสารที่ผลต่อการฆ่ายุงได้นานกว่าการนำมุ้งไป ชุบ 5 เท่า ด้าน ดร.ศิระศักดิ์ […]

1 19 20 21