ขอเชิญร่วมงานสมัชชาสุขภาพด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพ เรื่องแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี (พ.ศ.2553-2559) ในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2554 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์  สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่งานความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี โทร.0 2564 7100 ต่อ 6610 หรือ ลงทะเบียน online ที่นี่ค่ะ (ฟรี !ไม่เสียค่าใช้จ่าย) https://www2.mtec.or.th/eventnstda/user/regisnow.aspx?EventID=S10110 Download: กำหนดการ   ร่างเอกสารสมัชชานาโน(หลัก)  ร่างเอกสารสมัชชานาโน(มติ)  ร่างเอกสารสมัชชานาโน(ผนวก)

เปิดตัวสมาคมนาโนประเดิมทำฉลาก “นาโนคิว” รองรับผลิตภัณฑ์นาโน

เปิดตัว “สมาคมนาโน” ผนึกความร่วมมือภาครัฐ เอกชนและวิชาการเพื่อผลักดันเทคโนโลยีและการใช้ประโยชน์ ประเดิมทำเรื่องฉลาก “นาโนคิว” ตีตราผลิตภัณฑ์นาโนแท้หรือเทียม เริ่มใช้ก่อนใน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ สิ่งทอ สีและกระเบื้อง คาดอีก 6 เดือนสำเร็จ ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล นายกสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กล่าวกับทีมข่าววิทยาศาสตร์ ASTV-ผู้จัดการออนไลน์ถึงการจัดตั้งสมาคมนาโนเทคโนโลยีว่า สมาคมฯ จะเป็นกลไกสำคัญในแง่ของการผลักดันเทคโนโลยีและการใช้ประโยชน์ และสิ่งสำคัญคือการรวมตัวกันของภาคพันธมิตร ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐและภาควิชาการ ซึ่งการนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ได้โดยตลอดนั้นมีแค่ภาควิชาการอย่างเดียว ไม่ได้ แต่ต้องมีภาคเอกชนร่วมด้วย ทั้งนี้ สมาคมมีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ความรู้วิชาการและความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของนาโนเทคโนโลยีให้แก่สาธารณะ ทั้งนี้จะเริ่มต้นด้วย 2 กิจกรรมคือการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาตินาโนไทยแลนด์ 2010 ระหว่างวันที่ 18-20 พ.ย.53 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และอีกกิจกรรมที่กำลังดำเนินการอยู่คือการจัดทำฉลากผลิตภัณฑ์นาโนคิว (NanoQ) เพื่อรับรองผลิตภัณฑ์ว่ามีส่วนประกอบของวัสดุนาโนและมีคุณสมบัติตามที่กล่าวอ้างหรือไม่ ในส่วนของฉลากนาโนคิวนี้จะเริ่มใน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์คือ สิ่งทอ สีหรือสารทำเคลือบประเภทของเหลวไม่นับรวมประเภทฟุ้งกระจายหรือสเปรย์ และกระเบื้องเคลือบหรือสุขภัณฑ์ โดยอุตสาหกรรมที่ต้องการฉลากดังกล่าวที่ออกโดยสมาคมนาโนฯ นี้ ต้องนำผลิตภัณฑ์เข้ารับการทดสอบ 2 อย่างคือ ทำสอบว่ามีวัสดุนาโนหรือไม่และมีคุณสมบัติตามที่กลาวอ้างหรือไม่ […]

ข้อมูลโรงเรียนที่ได้ลำดับที่ 1 – 3 โครงการ NANO FOLK SONG CONTEST 2010

วันศุกร์ที่ 2 กรกฏาคม 2553 เวลา 09.00 – 12.00 น. อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี 1. โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม (กรุงเทพฯ) [gplayer href=”http://www2.nanotec.or.th/th/wp-content/uploads/2010/10/1_NANO.mp3″ ][/gplayer]      ชื่อเพลง: นาโน      ชื่อวง: น้ำมันก๊าซ     รายชื่อสมาชิก        1. นายณัฐ เชยสมบัติ        2. นายธนดล พุทธชาติ        3. นายภาสกร ไชยงาม        4. นายชนินธร คูหามงคล     ผู้ควบคุมวง : นางสาวแพรรุ้ง ธานีมาศ 2. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ บางบอน (กรุงเทพฯ) [gplayer href=”http://www2.nanotec.or.th/th/wp-content/uploads/2010/10/2_NANO.mp3″ ][/gplayer]     ชื่อเพลง: นาโนเทคโนโลยี […]

1 7 8 9