ประกวดสิ่งประดิษฐ์ “หมอนขิดนาโน”

  ประกวดสิ่งประดิษฐ์ “หมอนขิดนาโน” ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น และศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) เชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ “ประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมนาโนบนหมอนขิด” ในงานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน -10 ธันวาคม 2556 การประกวดแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2.นักศึกษา และ3.ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป หลักเกณฑ์ในการประดิษฐ์หมอนขิดนาโนเน้นสะดวกต่อการใช้งาน ง่ายต่อการพกพาไปทุกที่..ทั่วโลก แต่ยังคงความเป็นหมอนขิดที่เป็นเอกลักษณ์ไทย ทั้งนี้เพื่อบูรณาการความรู้ของเทคโนโลยีชั้นสูง(นาโนเทคโนโลยี) ผสมผสานกับผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นบ้านแต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ชิงเงินรางวัลมูลค่า 70,000 บาท และโล่รางวัลชนะเลิศจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ติดตามรายละเอียดได้ทาง www.nanotec.or.th สอบถามรายละเอียดที่ คุณบัวบาล 043 203532 ต่อ 102 อีเมลล์ buabarn.k@most.go.th คุณมณิฐชญาณ์ 0 2564 7100 ต่อ 6609 อีเมลล์ […]

ขอเรียนเชิญร่วมเสวนาในงานประชุมสัมมนา “การสร้างความตระหนักรู้และการขับเคลื่อนกรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศ”

ขอเรียนเชิญร่วมเสวนาในงานประชุมสัมมนา “การสร้างความตระหนักรู้และการขับเคลื่อนกรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศ” ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) ได้จัดทำกรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔) ต่อมา กรอบนโยบายฯ ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ และได้มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป ในการนี้  สวทน. ร่วมกับ ศน. ได้กำหนดจัดการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของกรอบนโยบายฯ และสร้างแนวทางความร่วมมือเพื่อด้านนาโนเทคโนโลยีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สวทน. และ ศน. จึงขอเรียนเชิญท่าน ร่วมประชุมสัมมนาในงานดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องประชุม แมนดาริน แกรนด์ บอลรูม เอ โรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม ๔ กรุงเทพฯ (รายละเอียดกำหนดการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) กำหนดการ […]

แบบขอรับบริการงานวิเคราะห์และทดสอบ (Request form)

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ระดับนาโน ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ระดับนาโน มีเป้าหมายในการให้บริการการวิเคราะห์ทดสอบในระดับนาโนรวมถึงการศึกษา คุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ ทางด้านการศึกษาวิจัยและการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมโดยใช้เครื่องมือที่ ทันสมัยและมีเทคโนโลยีขั้นสูงในการให้บริการ รวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่พร้อมให้การบริการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้บริการที่มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและความแม่นยำสูงรวมถึงมีการควบคุมและรับรองคุณภาพของการให้ บริการด้วยระบบที่มีมาตรฐาน ทั้งนี้ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ระดับนาโน  ได้จัดทำ… แบบขอรับบริการงานวิเคราะห์และทดสอบ (Request form)   ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม โดยคลิ๊กที่นี่  F-NN-TSL-01_Rev.1 หรือสอบถามเพิ่มเติม คุณจำปูน (K.Jumpoon) โทร (662) 564 7100 ต่อ 6567 E-mail : testing@www2.nanotec.or.th

ก.วิทย์ ทุ่ม 2,000 ล้าน ผุดโครงการหุ่นยนต์การแพทย์ชั้นสูง

ก.วิทย์ ทุ่ม 2,000 ล้าน ผุดโครงการหุ่นยนต์การแพทย์ชั้นสูง มั่นใจ 5 ปี เป็นฐานการผลิตของอาเซียน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ผนึกเครือข่ายพันธมิตร ทั้งภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย และโรงเรียนแพทย์ เปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ “โครงการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูง” สนองนโยบายรัฐบาล ผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ มุ่งเป้ากลุ่มเบบี้บูมเมอร์ที่จะเป็นผู้สูงวัยกลุ่มใหญ่ที่ต้องการใช้บริการ มั่นใจใน 3 ปี ลดนำเข้าเครื่องมือแพทย์กว่า 50% และใน 5 ปี สามารถเป็นศูนย์กลางการผลิตและจำหน่ายหุ่นยนต์การแพทย์ของอาเซียนรวมถึงเป็นฐานผลิตของประเทศยักษ์ใหญ่ อเมริกา เกาหลี ญี่ปุ่น ได้อีกด้วย     ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ (5 เมษายน 2556) นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการ TCELS ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล […]

ผ้าพื้นเมืองเพิ่มคุณสมบัตินาโน

ข่าว ผ้าไหมนาโน ช่อง 9 วันอังคารที่ 2 เม.ย. 2556 คลิ๊กดูวีดีโอตามลิงก์นี้ http://www.mcot.net/site/content?id=515aa86b150ba0c569000146 -เทศกาลสงกรานต์ คณะรัฐมนตรีจะสวมใส่ผ้าพื้นเมืองนาโนเทคโนโลยี ซึ่งมีคุณสมบัติไม่ซับน้ำ อ่อนนุ่ม ป้องกันแบคทีเรีย เป็นการนำร่องเปิดตลาดผ้านาโนทั้งในไทยและต่างประเทศ เพิ่มมูลค่าผ้าพื้นเมือง อ้างอิง : http://www.mcot.net/ ///////////////////

สัมมนา “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางเพื่อเข้าสู่ AEC” ปชช.ตอบรับ ล้นหลาม

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. จัดสัมมนา หัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางเพื่อเข้าสู่ AEC โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Cosmeceuticals Development for AEC by S&T) ในงาน การประชุมวิชาการประจำปี 2556 สวทช.(NAC 2013) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 ที่ห้องประชุม CC-405 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยการสัมมนาครั้งนี้เพื่อนำเสนอกฎระเบียบตลาดเครื่องสำอางในเอเซียที่ต้องใช้ระเบียบเดียวกัน เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการเตรียมพร้อมทั้งด้านกฎระเบียบ งานวิจัยและการนำเสนอวิธีวิจัยด้านการทดสอบฤทธิ์สารสกัดสมุนไพรการพัฒนาเครื่องสำอางจากนาโนเทคโนโลยี การทดสอบประสิทธิภาพทางคลินิค มุมมองด้านการตลาดทั้งการได้เปรียบหรือเสียเปรียบ เมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อเป็นเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้อุตสาหกรรมเครื่องสำอางของประเทศไทย โดยมีผู้สนใจให้การรับฟังสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหลากหลายสาขา อย่างล้นหลาม //////////////////////////////

บ.วิเชียร ไดนามิค อินดัสเตรียล จำกัด เยี่ยมชม นาโนเทค

บริษัท วิเชียร ไดนามิค อินดัสเตรียล จำกัด (ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ประดับยนต์ อาทิ ไฟหน้า ไฟท้าย กว่า 40 ปี) เยี่่ยมชมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ระดับนาโน โดยมี ดร.พิกุลทอง ขอเพิ่มทรัพย์ นักวิจัย ให้การต้อนรับและอธิบายการทำงานของอุปกรณ์วิเคราะห์อนุภาคนาโน บริษัท วิเชียร ไดนามิค อินดัสเตรียล จำกัด เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเฉพาะทางและโครงสร้างพื้นผิว โดยมี ดร.อุดม อัศวาภิรมย์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการฯ ให้การต้อนรับ และอธิบายงานวิจัยของห้องปฏิบัติการ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี: แผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC

การประชุมวิชาการประจำปี 2556 สวทช. (NAC2013) CC-113-02-AM การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี: แผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC วันอังคารที่ 2 เมษายน 2556 เวลา 08:30 – 12:30 น. ห้องประชุม CO-113 อาคารสำนักงานกลาง (CO) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี การประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี : การจัดทำแผนปฏิบัติการนี้ เป็นกิจกรรมซึ่งมีเป้าประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยฯ ได้มีส่วนร่วมในการสร้างและขับเคลื่อนมาตรการและนโยบายต่าง ๆ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ โดยการร่วมกันวางแผนการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องภายใต้หน่วยงานตนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดหลัก ตามที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยฯ ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1) สร้างและบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์นาโน 2) พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของมาตรการและกลไกการกำกับดูแลและบังคับใช้ 3) สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ทั้งนี้ การนำแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยีไปสู่แผนปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านนาโนเทคโนโลยีทั้งหมดของประเทศนั้น ต้องกำหนดจากบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีเป้าหมายที่เหมาะสมในการดำเนินการร่วมกัน  โดยการประชุมนี้จะเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านนาโนเทคโนโลยี และนำไปสู่การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัติจริงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โดยเน้นการมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน การปฏิบัติและการติดตามผล ซึ่งจะนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจและการเฝ้าระวังอันตรายอันไม่พึงประสงค์ด้านความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคมต่อไป […]

สมาคมสโมสรนักลงทุน จากBOI เข้าเยี่ยมชมแล็บNANOTEC

ดร. อิศรา สระมาลา นักวิจัยห้องปฏิบัติการระบบนำส่ง กำลังอธิบายความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยี ผ่านผลงานวิจัยของห้องปฏิบัติการระบบนำส่ง และห้องปฏิบัติการอื่นๆ ให้แก่ สมาคมสโมสรนักลงทุน (IC) สังกัด บีโอไอ (BOI) รับฟังอย่างตั้งใจ รศ.ดร. อุบลทิพย์ นิมมานนิตย์ ผู้อำนวยการหน่วยพัฒนานาโนเทคโนโลยี กำลังอธิบาย ผลิตภัณฑ์ ทั้งเซรั่มน้ำมันรำข้าวนาโน และแป้งฝุ่น ศรีจันทร์ ผสมทานาคา ที่ห้องปฏิบัติการนาโนเวชสำอาง (มี ดร.อภิรดา สุคนธ์พันธุ์ รักษาการหัวหน้าห้องปฏิบัติการฯ ) ร่วมทำการวิจัยให้กับผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ให้กับ สมาคมสโมสรนักลงทุนอย่างน่าสนใจ คุณสนัด วงศ์ทวีทอง ผู้อำนวยการฝ่ายขายและบริการคีย์แอคเคานต์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย กล่าวต้อนรับ สมาคมสโมสรนักลงทุน และให้ความรู้ทั้งงานวิจัยและบริการของ สวทช.

1 5 6 7 8 9