นาโนเทค ลงพื้นที่ติดตามผลโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในชุมชน

เมื่อเร็วๆนี้  นาโนเทค ลงพื้นที่ติดตามผลโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในชุมชน งานติดตามและประเมินผล ฝ่ายแผน งบประมาณ และกลยุทธ์องค์กร ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในชุมชน ของโรงงานต้นแบบวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน 2562 ในโอกาสนี้ได้ประชุมหารือร่วมกับนายยงยุทธ นันดี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรฯ และนางสาวศิริวรรณ ศรีสุธรรม อาจารย์วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น ในการให้บริการของโรงงานต้นแบบสิ่งทอ ณ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ต่อผู้รับบริการ โดยมีความสามารถในการให้บริการด้านต่างๆ ได้แก่ คุณสมบัติสะท้อนน้ำ (Water Repellent Finisher) ต้านเชื้อแบคทีเรีย (Anti-bacterial Finishes) ต้านรังสียูวี (Anti-UV Finishes) การตกแต่งสำเร็จเพื่อให้มีกลิ่นหอม (Perfume Finisher) การตกแต่งสำเร็จให้ผ้านุ่มลื่น (Softening Fabric) เป็นต้น นายยงยุทธกล่าวว่า   การนำนาโนเทคโนโลยีสิ่งทอมาใช้กับผ้าไหมไทยทำให้ผ้ามีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2561 จังหวัดขอนแก่นร่วมกับสภาหัตกรรมโลกภาคพื้นเอเซียและแปซิฟิค รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้จัดงานมหกรรมผ้ามัดหมี่โลกและเสวนา 2018 สืบสานภูมิปัญญาสู่อนาคต […]

ดร. วรรณี ฉินศิริกุล ผอ.นาโนเทค ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองประสานสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ดร. วรรณี ฉินศิริกุล  ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้รับเลือกจาก สมาชิกของสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งเอเชีย The Asia Nano Forum (ANF) ให้ดำรงตำแหน่ง รองประธานสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ดร. วรรณีเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้ดำรงตำแหน่งบริหารในสมาคมฯนี้ การคัดเลือกทีมบริหารสมาคมฯ มีขึ้นในโอกาสการประชุมสุดยอดผู้นำสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ครั้งที่ 16 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ ทีมบริหารสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งเอเชียชุดใหม่มีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี (2563-2564) ประกอบดัวย 1. Prof. Ting-Kuo LEE จาก Academia Sinica, ประเทศไต้หวัน ดำรงตำแหน่ง ประธาน 2. ดร. วรรณี ฉินศิริกุล จาก NANOTEC ประเทศไทย ดำรงตำแหน่ง รองประธาน 3. Dr. Yasuo KOIDE จาก NIMS, ประเทศญี่ปุ่น ดำรงตำแหน่ง รองประธาน […]

นักวิจัยนาโนเทค สวทช. ร่วมงานแถลงข่าวการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์

นักวิจัยนาโนเทค สวทช. ร่วมงานแถลงข่าวการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไทยร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติฯ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร  นักวิจัยนาโนเทครับประกาศนียบัตร จากรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562  ในโอกาสนี้  ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย   รองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้กับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ในงาน “The 47th International Exhibition of Inventions Geneva” นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ ๑๐ – ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ งานนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๔๗ ติดต่อกันภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์และองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก (The Swiss Federal Government, The state and City of […]

นักวิจัยนาโนเทค สวทช. เข้ารับทุนวิจัย Endeavour Cheung Kong Research Leadership Award 2019

ดร.ศศิธร เอื้อวิริยะวิทย์ เข้ารับทุนวิจัย Endeavour Cheung Kong Research Leadership Award 2019 จากท่านอัลลัน แมคคินนอน เอกอัครราชทูต ณ สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ดร. วิยงค์ กังวานศุภมงคล ผู้อำนวยการหน่วยวิจัย หน่วยมาตรวิทยานาโนวิเคราะห์และวิศวกรรม ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ศศิธร เอื้อวิริยะวิทย์ ทีมวิจัยความปลอดภัยระดับนาโนด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กลุ่มวิจัยการวิเคราะห์ระดับนาโนขั้นสูงและความปลอดภัย ได้รับทุนวิจัย Endeavour Cheung Kong Research Leadership Award 2019 เพื่อปฏิบัติงานวิจัยเรื่อง “Development of 3D Intestinal Model Using Bioprinting Technology” เป็นระยะเวลา 6 เดือน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย งานวิจัยนี้เน้นการพัฒนา multilayer ของเนื้อเยื่อลำไส้ชั้น […]

นักวิจัยนาโนเทค สวทช. คว้ารางวัลเหรียญทองเกียรติยศ (Gold Medal with the Congratulations of the Jury)

นักวิจัยนาโนเทค สวทช. คว้ารางวัลเหรียญทองเกียรติยศ (Gold Medal with the Congratulations of the Jury) จากงานประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ The 47th International Exhibition of Inventions Geneva นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส นักวิจัย นาโนเทค สวทช. ได้รับรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ในงาน “The 47th International Exhibition of Inventions Geneva” นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ ๑๐ – ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ งานนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๔๗ ติดต่อกันภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์และองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก (The Swiss Federal Government, The state and City of Geneva และ […]

นักวิจัยนาโนเทค สวทช. คว้ารางวัลชนะเลิศ DMSc Award ประจำปี ๒๕๖๒ ประเภทงานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

  นักวิจัยนาโนเทค สวทช. คว้ารางวัลชนะเลิศ   DMSc Award  ประจำปี ๒๕๖๒ ประเภทงานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดร.ณัฏฐิกา แสงกฤช  หัวหน้าทีมวิจัยเวชศาสตร์นาโน กลุ่มวิจัยการห่อหุ้มระดับนาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ เข้ารับรางวัลชนะเลิศ DMSc Award  ประจำปี ๒๕๖๒  ประเภทงานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง อนุภาคนาโนลิโปโซมแบบมุ่งเป้าเพื่อการวินิจฉัยพร้อมรักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองปฐมภูมิที่ระบบประสาทส่วนกลาง ประเภทงานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ ๒๗ ภายใต้หัวข้อ “Healthy Living with Medical Sciences: Genomics” จัดโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยปีนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงโปรดให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิจัยและวิชาการ เป็นผู้แทนพระองค์เปิดการประชุม ผลงานวิจัยของ ดร.ณัฏฐิกา แสงกฤช   […]

นักวิจัยนาโนเทค สวทช. คว้ารางวัล Nagai Award Thailand 2019 สาขา Pharmaceutical Sciences

นักวิจัยนาโนเทค สวทช. คว้ารางวัล Nagai Award Thailand 2019 สาขา Pharmaceutical Sciences วันที่ 8 มีนาคม  2562  ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ พร้อมด้วย ดร.ณัฏฐิกา แสงกฤช หัวหน้าทีมวิจัยเวชศาสตร์นาโน ร่วมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ให้กับ ดร. ธีรพงศ์ ยะทา นักวิจัยเวชศาสตร์นาโน กลุ่มวิจัยการห่อหุ้มระดับนาโน ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่นประจำปี 2562 (Nagai Award Thailand 2019) สาขา Pharmaceutical Sciences จาก Professor Tsuneji Nagai, chairman of Board of Trustees of the Nagai Foundation, Tokyo ในงานประชุมวิชาการ 35th International Annual Meeting in […]

Re-establishing research initiatives in Korea (part 2)

On 12 February 2019 (morning), NANOTEC Team led by Dr. Wannee Chinsirikul visited Korea Research Institute of Standards and Science (KRISS), Daejeon, South Korea. Dr. Dong-Jin Yoon, Director of Division of Industrial Metrology and Dr. Tae Geol Lee, Head of Center for Nano-Bio Measurement and Center for Nanosafety Metrology welcomed NANOTEC delegates. This visit aims […]

Re-establishing research initiatives in Korea

Re-establishing research initiatives in Korea Dr. Wannee Chinsirikul, NANOTEC Executive Director led NANOTEC research delegation to visit Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology (KRIBB), Daejeon, South Korea. The group met with Dr. Seung Jun Kim,Vice President (KRIBB) and Dr. Yong Kyung Choe, Director of Korean Bioinformation Center(KOBIC). The objective of this visit was to […]

นักวิจัยนาโนเทค สวทช. คว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย จากสภาวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562

นักวิจัยนาโนเทค สวทช. คว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย จากสภาวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562   2 กุมภาพันธ์ 62 ดร.ภาวดี อังค์วัฒนะ รองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ดร.ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยวัสดุนาโนและวิศวกรรมระบบนาโน พร้อมด้วยนักวิจัยและเจ้าหน้าที่นาโนเทค ร่วมมอบช่อดอกไม้และแสดงความยินดีกับ ดร.ปองกานต์ จักรธรานนท์ นักวิจัยห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเพื่อพลังงานและการเร่งปฏิกิริยา   ได้รับรางวัลรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จาก“การพัฒนาโลหะออกไซต์ที่มีโครงสร้างนาโนเพื่อใช้เป็นโฟโต้อิเล็กโทรดและตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับปฏิกิริยาการแยกน้ำด้วยแสงอาทิตย์” (Development of Nanostructured Metal Oxides as Photoelectrodes and Water Oxidation Catalysts for Solar Splitting Applications) สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 ณ Event Hall ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา   ผลงานวิทยานิพนธ์ดังกล่าวมีจุดประสงค์หลักของงานคือ การศึกษาและแก้ไขปัญหาของเทคโนโลยีการแยกน้ำด้วยแสงอาทิตย์อย่างเป็นระบบ เมื่อพิจารณาหาคอขวดของปัญหา […]

1 2 3 4 9