ข้อมูลโรงเรียนที่ได้ลำดับที่ 1 – 3 โครงการ NANO FOLK SONG CONTEST 2010

วันศุกร์ที่ 2 กรกฏาคม 2553 เวลา 09.00 – 12.00 น. อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี 1. โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม (กรุงเทพฯ) [gplayer href=”http://www2.nanotec.or.th/th/wp-content/uploads/2010/10/1_NANO.mp3″ ][/gplayer]      ชื่อเพลง: นาโน      ชื่อวง: น้ำมันก๊าซ     รายชื่อสมาชิก        1. นายณัฐ เชยสมบัติ        2. นายธนดล พุทธชาติ        3. นายภาสกร ไชยงาม        4. นายชนินธร คูหามงคล     ผู้ควบคุมวง : นางสาวแพรรุ้ง ธานีมาศ 2. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ บางบอน (กรุงเทพฯ) [gplayer href=”http://www2.nanotec.or.th/th/wp-content/uploads/2010/10/2_NANO.mp3″ ][/gplayer]     ชื่อเพลง: นาโนเทคโนโลยี […]

1 8 9 10