นาโนเทคชงแผนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยเข้า ครม.

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ประกาศดันแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยีเข้า ครม. หลังระดมความคิดเห็นต่อเนื่องมาถึงขั้นตอนสุดท้าย คาดส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาพร้อม พรบ.สุขภาพแห่งชาติ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อเนื่อง 5 ปี

1 8 9 10