นาโนเทค ร่วมจัดแสดงงานวิจัย “B-Fresh ” ผลิตภัณฑ์ยืดอายุเบเกอรี่ ในงานสัมมนา “Thailand Food Innovation Forum 2017”

ผลงานวิจัยจากทีมวิจัย ดร. กมลวรรณ ธรรมเจริญ นักวิจัยห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเฉพาะทางและโครงสร้างพื้นผิว โดยผลิตภัณฑ์ “B-Fresh ” เป็นซองบรรจุสารยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ที่สามารถควบคุมการปลดปล่อยสารสำคัญซึ่งเป็นสารสกัดธรรมชาติจากสมุนไพร มีส่วนช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ซึ่งเป็นตัวการที่ทำให้เบเกอรี่เน่าเสีย ซึ่งวิธีการนำไปใช้สามารถทำได้โดยบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์คู่กับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ซึ่งจะสามารถยืดอายุขนมหรือเบเกอรี่ได้เพิ่มขึ้นจากเดิมอีกประมาณ 2 วัน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลักเกษตรศาสตร์ มอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ ดร. สุภาวดี นาเมืองรักษ์ ในฐานะรางวัลศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลักเกษตรศาสตร์ (Faculty of Science Kasetsart University) มอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ ดร. สุภาวดี  นาเมืองรักษ์   ในฐานะรางวัลศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จ

คณะทูตจากสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเยือน สวทช. และ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

คณะทูตจากสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย นำโดยเอกอัครราชทูต H.E. Mr. Ning Fukui เดินทางเยือน สวทช. และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ “From Regulation to Cosmetic Products In the New Decade” จากการควบคุมสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในทศวรรษหน้า

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ “From Regulation to Cosmetic Products In the New Decade” จากการควบคุมสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในทศวรรษหน้าวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 ณ ห้อง Grand Hall 201 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา วัตถุประสงค์1. เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ของการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง2. เพื่อเป็นการนำเสนอองค์ความรู้และมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง พร้อมแนวทางกฎระเบียบเครื่องสำอางก่อนเข้าสู่การเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน3. เพื่อเสริมสร้างและขยายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักวิชาการทั้งในภาครรัฐและภาคเอกชน ที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต4. เพื่อเพิ่มศักยภาพกำลังคนระดับกลางและระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและวิศวกรรม เพื่อสร้างฐานการผลิตกำลังคนที่มีประสิทธิภาพและแก้ปัญหาที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  การลงทะเบียน : ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ www.nanotec.or.th  จำนวนผู้เข้าสัมมนา : 180 คน กลุ่มเป้าหมาย :  กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง  นักวิจัยภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งผู้อื่นที่สนใจ วิธีการดำเนินการ :  จัดประชุมวิชาการ แสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและสิทธิบัตรของ NANOTEC ดาวน์โหลดกำหนดการ                                            ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมคลิกที่นี่ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2117 6625 (จำปูน)   0 2117 6610  (นริศา) […]

แบบฟอร์มและลิสต์รายการ บริการวิเคราะห์ทดสอบ

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มบริการวิเคราะห์ทอสอบ  F-NN-CSA-01_testing20032558  ดาวน์โหลด ลิสต์รายการวิเคราะห์ทดสอบ Testing list20032558

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม: เครือข่ายพันธมิตร “Northeast Nano native textiles Consortium”

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม: เครือข่ายพันธมิตร “Northeast Nano native textiles Consortium” ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (สิ่งทอพื้นเมืองนาโน : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ทและโฮเทล จังหวัดขอนแก่น   ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน. พว.) ร่วมกับ  ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ.๒) กำหนดจัดประชุมระดมความเห็นแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตรในลักษณะ Consortium เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยพัฒนาและใช้ประโยชน์ ภายใต้โครงการแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตรในลักษณะ Consortium เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยพัฒนาและใช้ประโยชน์ “Nano Textile Consortium” (สิ่งทอพื้นเมืองนาโน : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘   โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑)            แสวงหาความต้องการของผู้ประกอบการระดับจังหวัดและสิ่งทอพื้นบ้านในภูมิภาค         ตะวันออกเฉียงเหนือ ๒)            ส่งเสริมให้เกิดการสร้างความร่วมมือระหว่าง ศน. พว. กับภาคการศึกษาและเอกชน ตลอดจนเครือข่ายสิ่งทอพื้นบ้านอย่างเป็นรูปธรรม ๓)            […]

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมผลงาน นาโนเวชสำอาง

“ประยุทธ์” ถก คกก. พัฒนาระบบนวัตกรรมฯ ครั้งแรก ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 13 ก.พ. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ ครั้งที่ 1/2558 โดยมีนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ อาทิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์กรมหาชน)  ให้การต้อนรับ โชว์นวัตกรรมนาโน ยกระดับเครื่องสำอางสุมนไพร ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนการประชุม นายกรัฐมนตรีได้เดินชมนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักวิจัยไทยมากกว่า 50 ผลงาน อาทิ ผลงานการเพิ่มมูลค่าเครื่องสำอางสมุนไพรไทยด้วยนาโนเทคโนโลยี ของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ(นาโนเทค) ที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์แล้ว อาทิ ผลิตภัณฑ์โลชั่นน้ำมันรำข้าวนาโน ของมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยภูเบรศ ช่วยบำรุงให้รากผมแข็งแรงชะลอการหลุดร่วง เพิ่มมูลค่าแก่รำข้าว ลดของเหลือทิ้งในกระบวนการสีข้าว นอกกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์แป้งหอมศรีจันทร์ทานาคา ของบริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด ที่ใช้นาโนเทคโนโลยีพัฒนาสูตรตำรับพิเศษให้เนื้อแป้งละเอียดขึ้น เปียกน้ำได้ง่ายและล้างออกได้ง่ายขึ้น ช่วยลดความมันบนใบหน้า แก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการเครื่องสำอางสมุนไพรไทยลดการนำเข้าวัตถุดิบสารสกัดสมุนไพรลง 10% […]

ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาอนุภาคนาโนสตรักเจอร์ลิปิดแคริเออร์จากไขอ้อยเพื่อประยุกต์ใช้ในลิปสติกบำรุงฝีปากและโลชั่นบำรุงเล็บ”

เรื่อง “การพัฒนาอนุภาคนาโนสตรักเจอร์ลิปิดแคริเออร์จากไขอ้อยเพื่อประยุกต์ใช้ใน ลิปสติกบำรุงฝีปากและโลชั่นบำรุงเล็บ” วันจันทร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องบอลรูม ๒ และ ๓ ชั้น ๗ โรงแรมโซฟีเทล กรุงเทพ สุขุมวิท   ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาอนุภาคนาโนสตรักเจอร์ลิปิดแคริเออร์จากไขอ้อยเพื่อประยุกต์ใช้ในลิปสติกบำรุงฝีปากและโลชั่นบำรุงเล็บ”                 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาอนุภาคนาโนสตรักเจอร์ลิปิดแคริเออร์จากไขอ้อยเพื่อประยุกต์ใช้ในลิปสติกบำรุงฝีปากและโลชั่นบำรุงเล็บ” ในวันจันทร์ที่ ๑๓ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องบอลรูม ๒ และ ๓ ชั้น ๗ โรงแรมโซฟีเทล กรุงเทพ สุขุมวิท  เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับไขอ้อยที่สกัดได้จากกากหม้อกรอง ที่เหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาลในประเทศ  โดยการนำไขอ้อยที่ได้รับการวิเคราะห์ส่วนประกอบแล้วมาใช้เป็นสารประกอบในตำรับเครื่องสำอาง […]

โรงงานต้นแบบฯ สิ่งทอนาโน ภาคเหนือ

“นาโนเทค”ชูโรงงานต้นแบบฯ เคลือบผ้านาโน หวังกระตุ้นยอดขายผ้าทอพื้นบ้านเพิ่ม2 พันล้านในปี59 คลิ๊กไฟล์ อ่านรายละเอียดข่าว และติดต่อ เคลือบผ้านาโน :  1AUG2014 NSTDA e newsletter

1 2 3 4